Ziedojumiem

Kaunatas Vissvētās Jaunavas Marijas Apmeklēšanas Romas katoļu draudze 

Reģ. apliecības Nr. 90000862596 

A/S "Swedbank"

Konta nr. LV06HABA0551034663344