Priesteri

Pašreizējais prāvests 

Haralds Broks ir Kaunatas draudzes prāvests kopš 2008. gada 21.septembra. Pirms tam viņš bijis vikars Aglonas bazilikā. 

Priesteris Haralds dzimis 1982.gada 22.jūnijā, bet ordinēs 2006.gada 20.augustā.Pēc vidusskolas beigšanas iestājies Rīgas Metropolijas Romas katoļu garīgajā seminārā. Studijas turpinājis Laterāna Pontifikālās Universitātes teoloģijas fakultātē, kur ieguvis bakalaura grādu teoloģijā.

Iepriekšējie priesteri

 Kalpošanas gads Vārds, uzvārds Papildu informācija
1984.g. jūnijs - 2008.g. septembris   Julijans ButānsDraudzi apkalpoja no Stoļerovas. Pašlaik ir Stoļerovas draudzes prāvests. Julijans Butāns dzimis 1938.gada 7.oktobrī un ordinēts 1975.gada 1.novembrī. Priesteris uzcēlis Stoļerovas baznīcu, kā arī vairākas citas baznīcas.
1975.g. jūlijs - 1984.g. jūnijs  Jānis StrodsApkalpoja no Stoļerovas. Dzimis 1915.gadā Rēzeknes apriņķa Lūzeniekos. Iesvētījis metropolīts A.Springovičs 1944.gadā  Rīgā. Gājis bojā 1988.gadā autoavārijā. Apbedīts Skaistkalnes baznīcas dārzā.
1973.g. jūnijs - 1975.g. jūlijs   Jānis SpergaDraudžu prāvests Mežvidos no 1967. līdz 1971.gadam, Peipiņos un Raģeļos no 1971. līdz 1973.gadam,  Kaunatā un Dukstigalā no 1973. līdz 1975.gadam, Rēzeknes Sv.Andreja draudzē no 1975. līdz 1980.gadam un Ludzā (arī dekanāta dekāns) no 1980. līdz 1984.gadam. Dzimis 05.06.1933. Rēzeknes apriņķa Galēnos. Miris 11.11.1984.
1970.g. maijs - 1973.g. jūnijs Jānis Zelčs 
 1961.g. jūnijs - 1970.g maijs Staņislavs Svilāns Draudžu prāvests Peipiņos un Raģeļos no 1954. līdz 1956.gada, Kaunatā un Zosnā no 1961. līdz 1970.gadam un Raipolē no 1970. līdz 1972.gadam. Dzimis 1930. gadā Varakļānos. Miris 09.03.1975. Apbedīts Rēzeknes rajona Pušas kapos.
 1958.g. maijs – 1959.g. decembris Jāzeps Gugāns 
 1954.g. maijs – 1958.g. maijs Antons Omuļs Bijis draudžu vikārs Izvaltā no 1941. līdz 1943.gadam, Ciskādos 1943.gadā, draudžu prāvests Riebiņos no 1940. līdz 1941.gadam, Borovkā un Spruktos 1944.gadā, Kombuļos un Skaistā no 1944. līdz 1949.gadam, Malnavā no 1949. līdz 1958.gadam un Kaunatā no 1958. līdz 1959.gadam. Dzimis 09.10.1914. Rēzeknes draudzē. Miris 10.06.1972.
 1950.g. oktobris – 1954.g. maijs Izidors Broks Draudzi apkalpoja no Stoļerovas. Draudžu prāvests Aglonā no 1933. līdz 1934.gadam, Jezupovā no 1934. līdz 1936.gadam, Peipiņos un Raģeļos no 1936. līdz 1937.gadam, Pildā no 1948.līdz 1950.gadam, Stoļerovā un Kaunatā no 1950. līdz 1955.gadam un Prezmā no 1955. līdz 1964.gadam. Dzimis 1906. gadā Rēzeknes apriņķa Varakļānu pagastā. Miris 14.03.1964. Apbedīts Varakļānu kapsētā.
 1949.g. oktobris – 1950.g. oktobris Pēteris Jakoveļs Draudzi apkalpoja no Stoļerovas. Draudžu prāvests Stoļerovā un Kaunatā no 1949. līdz 1950.gadam, Raipolē un Briģos no 1950.līdz -1957.gadam, Aglonā (arī Aglonas dekanāta dekāns) no 1957. līdz 1958.gadam un Višķos no 1972.līdz 1980.gadam. Preses darbinieks, izglītības darbinieks, ērģelnieks. Dzimis 19.01.1907. Daugavpils apriņķa Aulejas pagastā. Miris 21.10.1980. Višķos. Apbedīts Aulejas kapos
 1947.g. janvāris – 1949.g. septembris (arests) Klements Apšs  Draudžu prāvests Kaunatā un Stoļerovā no 1947. līdz 1949.gadam, Briģos un Zilupē no 1956. līdz 1961.gadam, Landskoronā no 1961. līdz 1963.gadam un Kalupē, Višķos un Nīdermuižā no 1961. līdz 1963.gadam un no 1974. līdz 1990.gadam. Dzimis 17.03.1913. Ludzas apriņķa Kārsavas pagasta Lielā Zeļčevas ciemā. 09.01.1990. traģiski gājis bojā. Apbedīts Kalupes baznīcas dārzā
 1942.g. augusts – 1947.g. janvāris Izidors Livčāns Draudžu prāvests /Višķi, Ambeļi, 1919-1933; Baltinava, 1933-1935; Nautrāni (arī dekanāta dekāns), 1935-1937; Preiļi (arī dekanāta dekāns), 1938-1939; Nīdermuiža, 1940; Piedruja, 1940-1942; Kaunata, 1942-1947; Sarkaņi, 1947-1950; Rozentova, Prezma, 1950-1959/. Dzimis 16.07.1888. Daugavpils apriņķa Krāslavas pagastā. Miris 23.02.1966. Apbedīts Rozentovas kapos.
 1941.g. oktobris – 1942.g. augusts Gregors Zirnis Draudžu prāvests /Aizpūre, 1935-1937; Aglona, 1937-1938; Stoļerova. 1938-1941; Kaunata, 1941-1942; Sprukti un Borovka, 1942-1944; Eversmuiža un Istalsna, 1943-1946; Barkava, 1946-1948; Baltinava un Ruskulova, 1948-1950; Līvāni (arī dekanāta dekāns), 1950-1956; Nīdermuiža, 1956/. Dzimis 1908. gadā Pušmucovas draudzē. Miris 21.10.1956. Apbedīts Nīdermuižas baznīcas dārzā.
 1941.g. jūnijs - novembris Ludvigs Ornicāns 
 1939.g. oktobris – 1941.g. maijs Kazimirs Strods 
 1932.g. jūnijs – 1939.g. oktobris Konstantīns Pūdnīks Dzimis 1904.g. Pēterpilī. Dzīvojis Rudzātos. 1920.g. iestājies Rīgas katoļu garīgajā seminārā. 1928.g. arhibīskaps A. Springovičs Sv. Jēkaba katedrālē ordinēja par priesteri. Rudzātu baznīcā viņš noturējis savu pirmo Svēto Misi. Augustā priesteris sāk pildīt vikāra pienākumus Varakļānu draudzē. Vēlāk K. Podnieks pildījis savus pienākumus Līksnā, Preiļos, Nautrānos. Septiņus gadus vadījis Kaunatas draudzi. 1944.g. pildījis Asūnes draudzes prāvesta pienākumus. Miris izsūtījumā 1950.g. 31.decembrī. 
 1931.g. septembris – 1932.g. jūnijs Antons Čamans Dzimis 1894.gada 3.jūnijā Ilūkstē. Beidzis pamatskolu, ģimnāziju un Pēterpils Garīgo semināru, Sv Apolonija universitāti Romā (Romā studēja baznīcas tiesības un gatavojās austrumu misiju darbībai). Ordinēts 1918.g. Pirmā darba vieta – Aglona, kur veic vikāra un Garīgā semināra saimniecības vadītāja pienākumus un ir arhibīskapa A.Springoviča kapelāns. Pēc tam kalpo Kombuļu, Balvu, Alsungas, Jūrkalnes, Vecpils, Kaunatas, Stoļerovas un Rudzātu draudzēs. 1944.g.devies emigrācijā uz Vāciju. Miris 1957.g. 19.febr. Apbedīts Manheimā.
 1930.g. maijs - 1931.g. jūlijs Aloizs Anspoks Garīdznieks, teoloģijas licenciāts un profesors, publicists. Draudžu vikārs /Ludza, 1930; Kaunata, 1931/; draudžu prāvests /Andrupene, 1931-1932; Krāslava, 1932; Sarkaņi, 1932-1936/), zinātnieks (licenciāts /1927/), izglītības darbinieks (Rīgas Garīgā semināra lektors). Mācījies Anspaku tautskolā, Rēzeknes ģimnāzijā, Aglonas un Rīgas Garīgajos semināra. Studējis Strasbūras universitātē. Bijis Rīgas arhidiacēzes Katoļu Teoloģijas augstskolas profesors, vikārs un skolu kapelāns Ludzā, prāvests Kaunatā, Andrupenē, Sarkaņos, Dvietē, Rubenē, Jūrkalne. 1944.gadā emigrējis uz Vāciju. Kā garīdznieks un sabiedriskais darbinieks tur iemantojis lielu cieņu. Apbalvots ar Sv.Mārtiņa medaļu. Sarakstījis Sv.Ambrozija un Sv.Kazimira dzīves aprakstus, sacerējis un komponējis garīgās dziesmas. Miris 1985.gadā. Apbedīts Orenhauzenē. 
 1920.g. februāris - 1930.g. maijs Antons Ļahs 
 1920.g. febuāris - novembris Antons Budzilas 
 1919.g. janvāris - 1920.g. janvāris Juris Kārkle Dzimis Līvānu pagasta Dzeņūs 1893.gada 21.janvārī. Studējis Pēterpils Garīgajā seminārā un Garīgajā Akadēmijā. Par priesteri iesvētīts 1916.gada 13.martā. 1923.gadā iestājās Marijāņu klosterī un vairākus gadus strādāja Marijāņu drukātavā Rēzeknē. Par prāvestu Viļānos, Talsos un Aizputē kā misionārs. Uzrakstījis vai tulkojis vairākas reliģiska satura grāmatas. Miris 1972.gada augustā Ilūkstē.
 1911.g. -1918.g. novembris Antons Budzilas 

Līdz atjaunotās Rīgas diecēzes, arhidiecēzes, Metropolijas laikam Kaunatas draudzi apkalpoja Pēteris Dzenis, Jāzeps Usanis, Aleksandrs Meškovskis, Staņislavs Kimbris, Ksavers Jasinskis, Francis Urbanovičs, Joahims Januševičs (iespējams, neprecīzi), Jāzeps Gervinskis, Francisks Voļskis, Ādams Gailevičs, Josifs Bržeskis, Jāzeps Macilevičs, Staņislavs Piotrovskis, Jezups Maciļevičs, Jānis (Ivans) Gicevičs, Josephus (Jozef) Narbutt, Petrus Poplawskis, Franciscus Galwidowicz, Mathaus Okolowicz un citi priesteri.