Marija apmeklē Elizabeti - altārglezna

Ilustrāciju šim Lūkasa evaņģēlijā pieminētajam notikumam varam redzēt ne vien atsevišķu klosteru telpās, baznīcu vitrāžās un gleznās, galerijās, bet arī Kaunatas Vissvētās Jaunavas Marijas Apmeklēšanas Romas katoļu baznīcas centrālajā altārgleznā. 

Vienkāršā veidā atspoguļots tik aizkustinošs brīdis, kāda neparasta satikšanās. Divas sievietes – Marija un Elizabete -  ir prieka un ticības pārpilnas. Sirsnība un labestība staro ne vien viņu sejās, bet ir pārņēmusi tās pilnībā. 

Marijas apmeklējuma aina ļauj redzēt to, cik gaismas piesātināts ir cilvēks, ja Gaisma ir viņā pašā. Raugoties gleznā, paveras iespēja ne vien kārtējo reizi pārdomāt šo evaņģēlisko notikumu un pie tā ilgāk kavēties, bet jautāt arī pašiem sev – kā mēs apmeklējam cits citu?