Dievkalpojumi novembrī               

 

1.novembris

 

Visu svēto diena

 

Sv. Mise plkst. 11.00

 

2.novembris

 

Visu ticīgo mirušo piemiņas diena

 

Sv. Mise plkst. 8.00

 

3.novembris

 

Parastā liturģiskā laikposma XXXI svētdiena

 

Sv. Mise plkst. 11.00

 

10.novembris

Parastā liturģiskā laikposma XXXII svētdiena

 

Sv. Mise plkst. 11.00

 

11.novembris

 

Lāčplēša diena

 

Sv.Mise plkst. 7.15

 

 

17.novembris

 

Parastā liturģiskā laikposma XXXIII svētdiena

 

Sv. Mise plkst. 11.00

 

 

18.novembris

Valsts svētki

Sv. Mise plkst. 11.00

 

 

 

24.novembris

 

 

 

Kristus Karaļa svētki

 

Plkst. 10.00 Vissvētākā Sakramenta uzstādīšana

 

Sv. Mise plkst. 11.00

·Pilnas atlaidas par aktu Cilvēces veltīšana Vissv. Jēzus Sirdij

·Ziedojumi Rīgas Garīgajam semināram

 

Ticīgie var saņemt pilnas atlaidas, kuras drīkst upurēt tikai par mirušajiem,  ja:

 - laikā no 1. līdz 8. novembrim (ieskaitot) dievbijīgi apmeklēs kapsētu un lūgsies par mirušajiem, kaut vai tikai domās.

 - visu ticīgo mirušo piemiņas dienā dievbijīgi apmeklēs baznīcu un tur noskaitīs Kunga lūgšanu Tēvs mūsu… un Es ticu


 .